xkapa
room escape

En els mitjans de comunicació ha esclatat la notícia, a causa de corrupció en les altes instàncies heu estat acusats d’un delicte el qual no heu comès. Hi ha una prova incriminatoria.Es aquí on comença el repte per aconseguir escapar de la comissaria. EL REPTE … ..La LLIBERTAT.